Maya Akar Center Binası, 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasına uygun olarak yönetilmekte olup, Yönetim Organizasyonu bu yasa ve Bina Yönetim Planı hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Binamız sırası ile;

  • Bina Kat Malikleri Kurulu
  • Bina Yönetim Kurulu
  • Bina İşletme Genel Müdürlüğü

şeklindeki bir organizasyon yapısı ile yönetilmektedir.