Maya Akar Center, vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda değişen ve gelişen müşteri taleplerini; ilk seferde, tam zamanında, eksiksiz olarak, ekonomik koşullarda tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutacak şekilde kaliteli hizmet vermeyi temel politika olarak benimser.

Bu politikayı gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarının eğitimlerle sürekli gelişimini sağlayarak, tüm faaliyetlerinde kalite yönetim sisteminde yer alan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz uygular.

Maya Akar Center TS EN ISO 9001 Standardı ve TS ISO 10002 Kılavuzu şartlarına uygun olarak oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini uygular, standartlara uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir şartları ( Yasal vb. ) yerine getirmeyi taahhüt eder. ISO 9001 ve TS ISO 10002 Entegre Kalite Yönetim Sisteminin tüm faaliyet ve hizmetlerde uygulanması, bu doğrultuda performansın sürekli iyileştirilmesi tüm çalışanlar ve üst yönetimin sorumluluğundadır.

Maya Akar Center, hizmet kalitesinin seviyesini yükselterek geliştirmek için planlı olarak yatırımların devam ettirildiği, hataların en aza indirgenerek, kalitenin sürekli etkinliğiyle, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak öncelikli olarak müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğinin sağlandığı iç, dış pazarda aranılan bir kuruluş olmayı amaçlar.

Maya Akar Center İşletme Genel Müdürü