Maya Akar Center İş Merkezi; binada faaliyette bulunan firmalara sunulan Teknik, Güvenlik, Temizlik, Halkla İlişkiler ile ilgili hizmetlerin verilmesi sırasındaki tüm faaliyetlerinde; insan sağlığı ve güvenliğini öncelik kabul eden, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimseyen, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü iş merkezlerinden biri olarak;

Sürekli olarak gelişen teknoloji ve çalışma şartları ile uyum sağlayacak gerekli kaynakları temin ederek çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetim sistemleri dokümante edip, sürekli olarak geliştirerek devamını sağlamayı,

Çalışanların, ziyaretçilerin ve firmalarda çalışan personelin ortak alanlardaki sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve ilgili diğer gerekliliklere ve yönetmeliklere uygun tedbir almayı,

Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırarak tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyip iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlenmesini hedeflemeyi,

Kendi bireysel iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla çalışanlar ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlar ve diğer ilgililere, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politika ve amaçlarını paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı ve ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atıkları kaynağından azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yaparak, ve mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye verdiğimiz etkileri en aza indirmeyi,

Çevre, İş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirleyerek gözden geçirmeyi; çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve yönetim sistemi uygulamalarının etkinliğini değerlendirerek sürekli gelişmeyi sağlamayı, taahhüt eder.

MAYA AKAR CENTER İŞLETME GENEL MÜDÜRÜ